TRIDENT Nieuws

Nieuwsbrief

Lees meer...


 

Tarieven en vergoedingen 2018

Op deze pagina leest u meer over de diverse tarieven en vergoedingen.

Lees meer...


 

NIPT en de TRIDENT studies

Belangrijke informatie

Voor vragen over de Labaanvraag NIPT kunt u contact opnemen met de Peridos helpdesk: help@peridos.on.spiceworks.com

Voor vragen over de NIPT uitslag of het uitblijven daarvan belt of mailt u rechtstreeks met het VUmc lab.
NIPT_klingen@vumc.nl, tel: 020-4440747

Lees meer...


 

Nieuws Gezondheisraad

13 weken echo

Op 22 december is het advies van de gezondheidsraad commissie verschenen over de prenatale screening.

Lees meer...


 

Oratie Eva Pajkrt

09-06-2017

Eva Pajkrt, directeur van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken, is onlangs benoemd tot hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder prenatale diagnostiek en foetale echoscopie. Op 9 juni 2017 om 16:00 uur vindt de oratie plaats in de Lutherse kerk.

Lees meer...


 

Digitaal Verwijsformulier

Op de website van het AMC is een algemeen digitaal verwijsformulier geplaatst. Dit formulier kan gebruikt worden om een zwangere op een snelle en veilige manier te verwijzen naar het AMC.
U kunt het formulier online invullen waarna deze direct ontvangen wordt door de patientenadministratie voor registratie.
Regulieren verwijzingen kunnen via dit formulier ingestuurd worden. Voor spoed belt U nog altijd met de poli prenatale diagnostiek van het AMC.

Lees meer...


 

De zorg voor kinderen met downsyndroom

Michel Weijerman

Onlangs is de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met het downsyndroom van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) herzien. In deze nascholing worden de belangrijkste aandachtspunten onder de aandacht gebracht.

Lees meer...


 

Verwijzing en verantwoordelijkheden SEO en GUO

Sinds de introductie van het SEO in 2007 is gebleken dat een aantal afspraken rondom het SEO, de GUO-I en de GUO-II duidelijker vastgelegd dienen te worden voor die zorgverleners die zich bezig houden met de screening. In het Centraal Orgaan is een notitie vastgesteld over de verwijzing en verantwoordelijkheden van SEO en GUO.

Lees meer...


 

Vanishing twin

Bij een vanishing twin zwangerschap is sprake van een oorspronkelijke tweelingzwangerschap waarbij één foetus te zien is met een meetbare CRL maar zonder hartactie.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen zwangerschappen waarin sprake is van een vanishing twin versus een lege vruchtzak.

Lees meer...


 

Artikelen "Datering van de zwangerschap"

Artikelen die geplaatst zijn in het NTOG en TVV als toelichting op het vernieuwde modelprotocol 'datering van de zwangerschap' en in het kader van de implementatie van het modelprotocol.

Lees meer...


 

Dr. Eva Pajkrt op TV

Mw.dr. E. (Eva) Pajkrt, Gynaecoloog AMC en directeur Stichting Prenatale Screening doet een 20 weken echo.

Lees meer...


 

Afbreken zwangerschap

In de uitzending van Schepper & Co aan tafel was een patiŽnte van Eva om te praten over het afbreken van haar zwangerschap en de tijd die daarvoor nodig was.

Lees meer...


 

Keywords

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken
SPSAO
AMC
Zwangerschap
20 weken echo
Foetus
Echoscopie
Combinatietest
SEO
Kansberekening
Down syndroom
Neurale buis
Nekplooimeting
Neusbotje
Tricuspidalis
PAPP
HCG
Meerling
Tweeling

Lees meer...