NIPT en de TRIDENT studies

Belangrijke informatie

Voor vragen over de Labaanvraag NIPT kunt u contact opnemen met de Peridos helpdesk: help@peridos.on.spiceworks.com

Voor vragen over de NIPT uitslag of het uitblijven daarvan belt of mailt u rechtstreeks met het VUmc lab.
NIPT_klingen@vumc.nl, tel: 020-4448351

Lees meer...


 

Cursus Counselen over prenatale screening

29-09-2017

Tijd: 09:00-17:00 uur
Locatie: AMC, Vrijzaal (b.g.)

Deze cursus heeft een meerwaarde voor iedere verloskundige hulpverlener die prenatale counseling verricht in de dagelijkse praktijk. Uit oogpunt van kwaliteitsbevordering wordt deze cursus door beide regionale centra (AMC en VUmc) sterk aanbevolen.

Lees meer...


 

Combinatietest

Continuiteit

De verwachting is dat het aantal aangevraagde combinatietesten me de invoering van de NIPT vanaf 1 april sterk zal dalen. Vooralsnog verandert er niets in de aanvraag en afhandeling van de combinatietest. Het aantal laboratoria dat de analyses uitvoert zal t.z.t. worden teruggebracht van 7 naar 2. Dit betekent dat sommige regio's in de loop van het jaar overgaan naar een ander laboratorium. U wordt daar tijdig over geinformeerd.

Lees meer...


 

Presentaties NIPT bijscholing

maart 2017

Voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest hebben alle counselors zich moeten nascholen. Op 2, 14 en 20 maart hebben deze bijscholingen plaatsgevonden in respectievelijk het VUmc en het AMC. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Lees meer...


 

Nieuws Gezondheisraad

13 weken echo

Op 22 december is het advies van de gezondheidsraad commissie verschenen over de prenatale screening.

Lees meer...


 

DIN 2.1

Digitale Individuele Nascholing voor Counselors

De nieuwe DIN 2.1 is online! Deze Digitale Nascholing voor counselors biedt de benodigde basiskennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op downsyndroom, NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)

Lees meer...


 

Oratie Eva Pajkrt

09-06-2017

Eva Pajkrt, directeur van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken, is onlangs benoemd tot hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder prenatale diagnostiek en foetale echoscopie. Op 9 juni 2017 om 16:00 uur vindt de oratie plaats in de Lutherse kerk.

Lees meer...


 

Digitaal Verwijsformulier

Op de website van het AMC is een algemeen digitaal verwijsformulier geplaatst. Dit formulier kan gebruikt worden om een zwangere op een snelle en veilige manier te verwijzen naar het AMC.
U kunt het formulier online invullen waarna deze direct ontvangen wordt door de patientenadministratie voor registratie.
Regulieren verwijzingen kunnen via dit formulier ingestuurd worden. Voor spoed belt U nog altijd met de poli prenatale diagnostiek van het AMC.

Lees meer...


 

Tarieven screening 2017

Voor 2017 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:

Lees meer...


 

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Hierin staat o.a. informatie over de financien, de organisatie, de uitvoering van de prenatale screening in de regio, de kwaliteitsaudits en de activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Lees meer...


 

NIPT vergoeding

Op 1 april 2014 is in Nederland de wetenschappelijke TRIDENT-studie gestart: de “Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing”. Als een zwangere in aanmerking komt voor NIPT, dan krijgt ze deze test vergoed, ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico.

Lees meer...


 

De zorg voor kinderen met downsyndroom

Michel Weijerman

Onlangs is de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met het downsyndroom van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) herzien. In deze nascholing worden de belangrijkste aandachtspunten onder de aandacht gebracht.

Lees meer...


 

Verwijzing en verantwoordelijkheden SEO en GUO

Sinds de introductie van het SEO in 2007 is gebleken dat een aantal afspraken rondom het SEO, de GUO-I en de GUO-II duidelijker vastgelegd dienen te worden voor die zorgverleners die zich bezig houden met de screening. In het Centraal Orgaan is een notitie vastgesteld over de verwijzing en verantwoordelijkheden van SEO en GUO.

Lees meer...


 

Vanishing twin

Bij een vanishing twin zwangerschap is sprake van een oorspronkelijke tweelingzwangerschap waarbij één foetus te zien is met een meetbare CRL maar zonder hartactie.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen zwangerschappen waarin sprake is van een vanishing twin versus een lege vruchtzak.

Lees meer...


 

Artikelen "Datering van de zwangerschap"

Artikelen die geplaatst zijn in het NTOG en TVV als toelichting op het vernieuwde modelprotocol 'datering van de zwangerschap' en in het kader van de implementatie van het modelprotocol.

Lees meer...


 

Dr. Eva Pajkrt op TV

Mw.dr. E. (Eva) Pajkrt, Gynaecoloog AMC en directeur Stichting Prenatale Screening doet een 20 weken echo.

Lees meer...


 

Afbreken zwangerschap

In de uitzending van Schepper & Co aan tafel was een patiënte van Eva om te praten over het afbreken van haar zwangerschap en de tijd die daarvoor nodig was.

Lees meer...


 

Echo hoort in basispakket

Jongere zwangere vrouwen draaien nu zelf op voor kosten combinatietest

De echo tussen de 11de en 14de week van de zwangerschap moet voor álle vrouwen in het basiszorgpakket worden opgenomen. Dit echoscopische onderzoek geeft – naast een kansberekening op downsyndroom, trisomie 18 en trisomie 13 – vroegtijdig informatie over ernstige afwijkingen van de foetus.

Lees meer...


 

Keywords

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken
SPSAO
AMC
Zwangerschap
20 weken echo
Foetus
Echoscopie
Combinatietest
SEO
Kansberekening
Down syndroom
Neurale buis
Nekplooimeting
Neusbotje
Tricuspidalis
PAPP
HCG
Meerling
Tweeling

Lees meer...