Presentaties NIPT bijscholing

maart 2017

Voor de invoering van de NIPT als eerste screeningstest hebben alle counselors zich moeten nascholen. Op 2, 14 en 20 maart hebben deze bijscholingen plaatsgevonden in respectievelijk het VUmc en het AMC. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Lees meer...


 

Presentatie Regiobijeenkomst

28-03-2014

Regiobijeenkomst in het kader van deskundigheidsbevordering NIPT.
Combinatietest versus NIPT

Lees meer...


 

Presentaties Regiobijeenkomst QF-PCR

17-12-2012

Op 17 december is een gezamenlijke regionale bijeenkomst gehouden over QF-PCR en Microarray onderzoek (gedetailleerd chromosomenonderzoek). Om diegenen die niet in de gelegendheid waren de bijeenkomst bij te wonen te informeren, zijn hieronder de presentaties te downloaden.

Lees meer...


 

Presentaties Regiobijeenkomst

22 september 2011

Op 22 september 2011 hebben het Regionaal centrum prenatale screening VU medisch centrum en de Stichting prenatale screening Amsterdam e.o. een gezamenlijke regionale bijeenkomst gehouden. Bijgaand de presentaties.

Lees meer...


 

Datering van de zwangerschap

De Werkgroep Foetale Echoscopie van de NVOG heeft in juni 2010 het modelprotocol datering van de zwangerschap gepubliceerd. Doel was een eenduidige manier van termijnbepaling en het hanteren van eenduidige referentiecurven voor datering van de zwangerschap te bewerkstelligen. in juli 2011 is deze richtlijn aangepast. U kunt het document downloaden vanaf de website van de NVOG door op onderstaande link te klikken.

Lees meer...


 

Spirit

Digitale gegevensuitwisseling in de Verloskunde.

Lees meer...


 

Presentaties Contractantenbijeenkomst

15-04-2011

Om de mensen die niet in de gelegendheid waren de bijeenkomst van 15 april bij te wonen, zijn hieronder de presentaties te downloaden die tijdens deze middag zijn gehouden.

Lees meer...


 

Presentaties Regiobijeenkomst

18 november 2010

Het ministerie van VWS heeft besloten om de screening op Downsyndroom uit te breiden na advies van de Gezondheidsraad. De aanleiding is dat er bij het onderzoek naar Downsyndroom ook informatie beschikbaar komt over trisomie 13 en 18. Beide aandoeningen zijn chromosoomafwijkingen die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken.

Lees meer...


 

Presentaties Echoscopisten

6 november 2010

Lees meer...


 

Presentaties Counseling

november 2009

Lees meer...