Algemene Klinische Chemie

Maternale serum analyses van PAPP-A en bhCG worden uitgevoerd op de afdeling Algemene Klinische Chemie van het AMC.

Contactpersoon: dr. A.K. Stroobants

Lees meer...


 

Combinatietest

Continuiteit

De verwachting is dat het aantal aangevraagde combinatietesten me de invoering van de NIPT vanaf 1 april sterk zal dalen. Vooralsnog verandert er niets in de aanvraag en afhandeling van de combinatietest. Het aantal laboratoria dat de analyses uitvoert zal t.z.t. worden teruggebracht van 7 naar 2. Dit betekent dat sommige regio's in de loop van het jaar overgaan naar een ander laboratorium. U wordt daar tijdig over geinformeerd.

Lees meer...


 

Digitale Labworkflow

Invulinstructie labaanvraag formulier

In de afgelopen periode is gewerkt aan de optimalisering van de workflow van de 1e trimester serumtest als onderdeel van de combinatietest. Dit betreft een landelijk initiatief waarbij besloten is om deze workflow ten behoeven van deze optimalisatie via Peridos te laten verlopen. Voor verdere info verwijzen wij graag naar de bijlage.

Lees meer...


 

Vanishing twin

Bij een vanishing twin zwangerschap is sprake van een oorspronkelijke tweelingzwangerschap waarbij één foetus te zien is met een meetbare CRL maar zonder hartactie.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen zwangerschappen waarin sprake is van een vanishing twin versus een lege vruchtzak.

Lees meer...


 

Nieuwe procedure herberekening MoM waarden

Het Centraal Orgaan heeft besloten dat bij de Down Screening de Mom waarden in sommige gevallen herberekend moeten worden. Volg hiervoor onderstaande procedure.

Lees meer...