Landelijke Database Peridos

Bij de uitvoering van de prenatale screening op Screening op down-, edwards- en patausyndroom
(resp. trisomie 21, 18 en 13) worden tal van gegevens geregistreerd en uitgewisseld, zoals persoonsgegevens en uitslagen. Deze gegevens zijn o.a. van belang voor de uitvoering van de screening, de evaluatie en de kwaliteitsborging. Om de gegevensverzameling te ondersteunen is een landelijke database ontwikkeld: Peridos

Per screeningstest vindt u op deze website meer informatie over de overeenkomsten, kwaliteitseisen, kwaliteitsborging, scholing en tarieven.

In Peridos wordt vastgelegd welke regionale centra en welke uitvoerders een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. In de database worden bovendien klinische gegevens geregistreerd die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de screening te monitoren.

Voor optimale evaluatie van de screening zijn meerdere datasets uit verschillende bronnen nodig:

- Basisgegevens van zwangeren via verloskundig zorgverleners voor evaluatie van de deelname
- Combinatietest- en SEO-uitslagen van de echocentra
- Uitslagen uit vervolgonderzoek van centra voor prenatale diagnostiek
- Zwangerschapsuitkomsten van verloskundig zorgverleners
voor evaluatie van de kwaliteit van de screening

Inmiddels bieden veel van de bronsystemen de mogelijkheid om via een Excel-bestand gegevens rechtstreeks, beveiligd, te exporteren naar Peridos. Dit verschilt per bronsysteem. De handleidingen hiervoor staan op de website van Peridos.

Nadere informatie vindt u op de Peridos website onder het kopje 'gegevens aanleveren'
http://www.peridos.nl/