Onderwijs

Een belangrijk doel van de SPSAO is om zowel de theoretische als de technische vaardigheden van counselors en echoscopisten te vergroten.

Workshops
Regelmatig worden er regiobijeenkomsten georganiseerd waarin de laatste ontwikkelingen aan de orde komen m.b.t.
- Beleidsmatige ontwikkelingen (landelijk programma)
- Wetenschappelijke ontwikkelingen (uit de literatuur, congressen)
- Technische ontwikkelingen (nieuwe echo apparatuur en technische mogelijkheden (o.a. 3-4D, STIC)

Tijdens casuistiek bijeenkomsten bespreken we een aantal casus van patienten die zijn doorverwezen. Zowel de bevindingen op de afdeling prenatale diagnostiek (echobeelden), als de verdere diagnostiek, het overleg met andere specialisten, het beleid en de uitkomst komen aan de orde. Daarnaast zullen mogelijke valkuilen en knelpunten aan de hand van concrete voorbeelden worden besproken.

Hands on trainingen
In het AMC vindt een aantal opleidingssessies plaats waarbij een gynaecoloog aan een tot twee echoscopisten een persoonlijke demonstratie c.q. training geeft.

Echo trainingen op locatie
Op verzoek kan een training op locatie gegeven worden, zodat deelnemers de mogelijkheid hebben met de echoapparatuur, waarmee dagelijks wordt gewerkt, een aantal aspecten te oefenen:
- Aanpassing instellingen echoapparatuur om optimaal beeld te krijgen
- Tips en tricks; methoden om de beste resultaten uit de eigen echoapparatuur te halen
- Oefenen met SEO en NT onderzoek

1e trimesterscreening
Techniek NT meting, beoordeling anatomie, beoordeling andere markers voor chromosoomafwijkingen zoals neusbeentje (NB), tricuspidalis regurgitatie (TR) en ductus venosus, PI metingen.

SEO
Vooral onderwerpen als hartonderzoek, toepassing van nieuwe technieken, Doppler onderzoek, interpretatie van sonormarkers, beleid bij incomplete SEO, obesitas en counseling komen aan de orde. Echoscopisten die moeite hebben met bepaalde aspecten van het echoscopisch onderzoek zullen extra training krijgen.


Thema Workshops
Op verzoek van echoscopisten worden themabijeenkomsten georganiseerd waarbij aspecten van echoscopisch onderzoek van verschillende orgaansystemen apart behandeld worden. Tijdens deze workshops wordt aandacht geschonken aan het presenteren van casussen (afwijkingen, beleid, uitkomst).

Counseling cursussen
In samenwerking met de Verloskunde Academie en het VUmc organiseert de SPSAO twee keer per jaar een counselingcursus voor de verschillende doelgroepen die bij de prenatale screening betrokken zijn (gynaecologen, verloskundigen, arts echoscopisten, doktersassistenten en genetisch consulenten). Tijdens deze cursussen krijgen de cursisten de kans om met acteurs verschillende aspecten van een counselingsgesprek te oefenen.