Exporteren van data uit Mosos

Voor het aanleveren van gegevens aan Peridos is de Mosos software vanaf versie 10.2 geschikt gemaakt. Deze uitbreiding bestaat uit het opslaan van aanvullende data en de mogelijkheid om deze via een bestand te kunnen aanleveren.

Om gebruik te kunnen maken van deze opties dienen de volgende zaken te worden gerealiseerd:

- Software update van uw Mosos versie naar versie 10.2 inclusief uitbreiding van de Peridos aanlevering;
- Naast de Mosos 10.2 versie moet de BSN validatie beschikbaar zijn;
- De afstemming voor de rapportage naar Peridos.

Voor de software update kan een afspraak gemaakt worden met BMA om deze gewijzigde versie te installeren. Afhankelijk van de mogelijkheden van het ziekenhuis wordt deze software update in het ziekenhuis gedaan of op afstand.

Naast de benodigde upgrade die binnen de geldende Support-, Onderhoud- en Upgradeovereenkomst valt, zal voor de extra werkzaamheden met betrekking tot de Mosos export ten behoeve van de gegevensaanlevering aan Peridos, een eenmalige vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding bedraagt EUR 950,- exclusief BTW voor remote installatie; voor installatie op locatie in het ziekenhuis wordt EUR 1.250,- exclusief BTW in rekening gebracht. .

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de firma BMA.

Contactgegevens:

http://www.bma-mosos.nl
Email: info@bma-mosos.nl,
Tel: 030-6665021


Mosos queries >>