Kwaliteitsjaarverslag 2015

Hierin staat o.a. informatie over de financien, de organisatie, de uitvoering van de prenatale screening in de regio, de kwaliteitsaudits en de activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.


textKwaliteitsjaarverslag SPSAO 2015

textFinancieel jaarverslag SPSAO 2015

textKwaliteitsjaarverslag SPSAO 2014

textFinancieel jaarverslag 2014