Jaarverslag

Hierin staat o.a. informatie over de financien, de organisatie, de uitvoering van de prenatale screening in de regio, de kwaliteitsaudits en de activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering.


textFinancieel Jaarverslag SPSAO 2016

textKwaliteitsjaarverslag SPSAO 2016

textKwaliteitsjaarverslag SPSAO 2015

textFinancieel jaarverslag SPSAO 2015