Draaiboek Prenatale Screening

Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening naar Downsyndroom of foetale afwijkingen effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op Downsyndroom en het SEO in het bijzonder. Deze screening is gebonden aan een vergunning in het kader van de WBO. De regionale centra zijn vergunninghouders en zorgen voor samenwerkings- afspraken via overeenkomsten met alle betrokken partijen, zodat uniforme uitvoering van de counseling en het prenatale screeningsonderzoek binnen het eigen werkgebied is gewaarborgd.

Draaiboek RIVM >>