Tarieven en vergoedingen 2018

Op deze pagina leest u meer over de diverse tarieven en vergoedingen.


- counseling 44,20 euro
- combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 170,13 euro
- combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 103,11 euro
- SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 148,89 euro
- SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 148,89 euro

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft in 2018: 175,00 euro. Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. Er is geen verschil meer tussen de SEO tarieven, omdat het opslagtarief voor de regionale centra vervalt. De regionale centra worden met ingang van 2018 rechtstreeks gefinancierd door VWS.
Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiele afdracht meer hoeven te doen aan de regionale centra.

Kostenvergoeding prenatale screening voor zwangeren
Het counselinggesprek en het SEO worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De combinatietest moet door de aanstaande ouders zelf betaald worden. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel wanneer er sprake is van een medische indicatie, zoals een eerder kind met een trisomie. Voor de NIPT in het kader van TRIDENT-2 dient de zwangere een eigen betaling te doen van 175 euro.

In onderstaande tabel staan de vergoedingen van de verschillende screeningtesten en prenatale diagnostiek voor zwangeren kort samengevat.


textOverzicht vergoedingen