Peridos

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.
Peridos bevat gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met één van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van Structureel Echoscopish Onderzoeken en NT-metingen. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Lees meer...


 

Beveiliging en privacy

Peridos is optimaal beveiligd om de privacy van clienten te waarborgen, volgens internationale standaarden. De uitwisseling van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Lees meer...


 

Digitale Labworkflow

Invulinstructie labaanvraag formulier

In de afgelopen periode is gewerkt aan de optimalisering van de workflow van de 1e trimester serumtest als onderdeel van de combinatietest. Dit betreft een landelijk initiatief waarbij besloten is om deze workflow ten behoeven van deze optimalisatie via Peridos te laten verlopen. Voor verdere info verwijzen wij graag naar de bijlage.

Lees meer...