Informatie en keuzehulp

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl leest u meer over de aandoeningen waarop gescreend kan worden en de screeningstesten. U kiest zelf of u de screeningstesten wilt laten doen. Dit kan een moeilijke keuze zijn. Op de website staan een keuzehulp voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en een keuzehulp voor de screening op lichamelijke aandoeningen met de 20-wekenecho.


De zorgverlener vraagt elke zwangere of ze informatie wil over prenatale screening en begeleidt de zwangere bij het maken van een keuze voor de combinatietest of NIPT, het SEO of geen screeningstesten. Meer informatie is te vinden in de gespreksleidraad NIPT voor counselors.


Wat doet de SPSAO?
De SPSAO controleert de kwaliteit van de prenatale screening. Hierbij gaat het om het counselinggesprek (voorlichtingsgesprek), de combinatietest, en de 20-wekenecho. De combinatietest en de 20-wekenecho zijn bedoeld om aangeboren aandoeningen op te sporen (screening) en dit type onderzoek valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek. Die wet stelt de SPSAO ervoor verantwoordelijk om in de omgeving Amsterdamd en omstreken de kwaliteit van het counselinggesprek, de combinatietest en de 20-wekenecho te bewaken.Nadere informatie over deze onderzoeken vindt u op de website van het RIVM.

Downscreening RIVM >>

combintatietest en NIPT >>

Twintig weken echo RIVM >>