NT opleiding

De opleiding wordt verzorgd door (arts-)echoscopisten van de afdeling Verloskunde en Prenatale Diagnostiek.
De opleiding is bedoeld voor (para)medicus die de basisopleiding echoscopie hebben voltooid en tevens de Digitale Individuele Nascholing (DIN2.0) hebben gedaan. Toelating wordt individueel beoordeeld door de artsen Prenatale Geneeskunde

De praktijkbegeleiding vindt plaats op de echokamers van de polikliniek Verloskunde en/of polikliniek Prenatale Diagnostiek. Voor meer informatie, zie onderstaand document.


textNT opleiding