Beleid aantallen verrichtingen per zorgverlener

Het minimum aantal verrichtingen per zorgverlener op jaarbasis bedraagt:
- 50 NT metingen
- 150 SEO onderzoeken
- 50 counselinggesprekken

Wanneer u volgens de telling in Peridos niet voldoet aan het wettelijk vastgestelde minimumaantal verrichtingen, zal het regionaal centrum hierover contact met u opnemen. Het is daarom essentieel dat al uw verrichtingen goed geregistreerd worden in het bronsysteem en de gegevens regelmatig worden opgeladen naar Peridos!

Voor startende SEO-echoscopisten geldt een aparte richtlijn van tenminste 250 SEO onderzoeken op jaarbasis. In principe is men de eerste twee jaar startend. Na twee jaar kan volstaan worden met het minimum aantal zoals hierboven is aangegeven. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer degene die de echo uitvoert ook veel GUO verrichtingen doet, kan het regionaal Centrum toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn. Het probleem van de teruglopende aantallen is bekend bij het RIVM/CvB.