Info voor Counselors

Bij- en nascholing counseling


De counselor is, in het kader van de kwaliteitsovereenkomst, verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. Een keer in de twee jaar dient de Structurele bijscholing prenatale counseling, aangeboden door een opleidingsinstituut dat erkend is door de Regionale Centra, gevolgd te worden. Deze bijscholing bestaat uit een dagdeel theorie (drie punten) en een dagdeel counselingsvaardigheden (vier punten).

Het theoretische deel is in 2017 al ingevuld door de bijscholing over de NIPT en de TRIDENT-2. Eind 2018 dienen alle counselors ook de bijscholing in counselingsvaardigheden te hebben gevolgd. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) biedt de zogenoemde Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale screening aan. AVAG is daartoe als opleidingsinstituut geaccrediteerd en erkend door de Regionale Centra. Omdat de AVAG niet alle counselors aan het eind van dit jaar nog kan scholen, adviseren wij om zo snel mogelijk in te schrijven. Meer informatie vind u in de bijlage.


textInfo voor counselors