Terug

Beveiliging en privacy

Peridos is optimaal beveiligd om de privacy van clienten te waarborgen, volgens internationale standaarden. De uitwisseling van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

De clientgegevens die worden vastgelegd in Peridos, zijn alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn. Daarnaast kunnen geautoriseerde medewerkers van het regionaal centrum in uitzonderingsgevallen clientgegevens in Peridos raadplegen, maar alleen in hun rol van kwaliteitsbewaker. Clienten kunnen verzoeken om hun gegevens na afloop van de screening te laten verwijderen uit Peridos.

De procedure voor informed consent is beschreven in de nieuwe kwaliteitseisen informed consent en privacy en in de nieuwe folders (versie 2011) over de screening op Downsyndroom en het SEO. U vindt deze documenten op http://www.rivm.nl/pns/down-seo/

Aanvraag tot anonimiseren door zorgverlener
Wanneer de client voor een zwangerschap haar deelname aan het screeningsprogramma wil stoppen dan kan dit in Peridos op de volgende manier worden aangegeven. Voor een uitgebreide handleiding zie: Anonimiseren clientgegevens Peridos.


textAnonimiseren clientgegevens Peridos