Terug

Cursus Counselen over prenatale screening

29-09-2017 (vol!)

Tijd: 09:00-17:00 uur
Locatie: AMC, Vrijzaal (b.g.)

Deze cursus heeft een meerwaarde voor iedere verloskundige hulpverlener die prenatale counseling verricht in de dagelijkse praktijk. Uit oogpunt van kwaliteitsbevordering wordt deze cursus door beide regionale centra (AMC en VUmc) sterk aanbevolen.


Hoewel counselen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten van een verloskundig zorgverlener uitmaakt, vereist een goed counselinggesprek op dit gebied soms net wat extra kennis en vaardigheden dan in andere situaties het geval is. Het gaat om een vrij complexe materie die continu in ontwikkeling is(bijvoorbeeld de introductie van NIPT) en waarbij zowel het recht op niet weten, als ook het bieden van een correcte pre- en post-test counseling voor iedereen uitdagend kan zijn.

In dat kader heeft het Regionaal centrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in samenwerking met o.a. de Verloskunde Academie Amsterdam, een cursus Counselen over Prenatale Screening opgezet. In deze cursus zullen allerlei aspecten van counselen aan de orde komen.

De kosten van deze cursus bedragen 300,-
Vanwege het praktische karakter van de cursus zal het aantal deelnemers beperkt zijn.

Na deelname bent u gecertificeerd voor het verrichten van prenatale counselingsgesprekken.


U kunt zich niet meer aanmelden!


textFolder counselingcursus 29-09-2017