Terug

Vanishing twin

Bij een vanishing twin zwangerschap is sprake van een oorspronkelijke tweelingzwangerschap waarbij één foetus te zien is met een meetbare CRL maar zonder hartactie.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen zwangerschappen waarin sprake is van een vanishing twin versus een lege vruchtzak.

De PAPP-A MoM is langere tijd (3-4 weken) verhoogd in geval van een vanishing twin, terwijl dit voor fb hCG niet het geval is (zie appendix A). Bij een lege vruchtzak is geen van beide parameters verhoogd.
Dit heeft geleid tot het volgende handelingsschema, hetgeen is goedgekeurd in het Centraal Orgaan van 29-11-2012:

Er is sprake van een lege vruchtzak:
Behandelen als eenlingzwangerschap

Er is sprake van een vanishing twin (geen hartactie, meetbare CRL):
Behandelen als eenlingzwangerschap, PAPP-A niet meenemen in de berekening.

Ter verduidelijking treft u hieronder een afbeelding in Astraia met de betreffende velden.


textAfbeelding scherm Astraia Vanishing twin