Terug

Nieuwe procedure herberekening MoM waarden

Het Centraal Orgaan heeft besloten dat bij de Down Screening de Mom waarden in sommige gevallen herberekend moeten worden. Volg hiervoor onderstaande procedure.

Controleer hoe groot het verschil is in de door het laboratorium opgegeven zwangerschapsduur bij bloedafname t.o.v. deze zwangerschapsduur als de CRL die ten tijde van de NT-meting is gevonden wordt gebruikt.

Wijkt deze te veel af (zie onderstaande tabel) bereken dan eerst de kans(en) m.b.v. de door het laboratorium opgegeven zwangerschapsduur. Valt de zo gevonden kans binnen de in de tabel genoemde grenzen dan dienen de Mom waarden te worden herberekend.

Tabel:
MoM waarden uit het lab moeten worden herberekend indien:
-het verschil 1-2 dagen is bij een kans van 1:150-1:300
-het verschil 3-5 dagen is bij een kans van 1:5-1:600
-bij een verschil van meer dan 5 dagen moet de kans altijd worden herberekend