Terug

Verwijzing en verantwoordelijkheden SEO en GUO

Sinds de introductie van het SEO in 2007 is gebleken dat een aantal afspraken rondom het SEO, de GUO-I en de GUO-II duidelijker vastgelegd dienen te worden voor die zorgverleners die zich bezig houden met de screening. In het Centraal Orgaan is een notitie vastgesteld over de verwijzing en verantwoordelijkheden van SEO en GUO.

Het gaat daarbij om de volgende zaken:

1. Het onderscheid tussen SEO en GUO
2. De verantwoordelijkheid voor de GUO-I verwijzing.
3. Handelswijze bij een vermoeden van een afwijking bij het SEO.

Door op het onderstaande document te klikken kunt u het bestand inzien dat te vinden is op de site van het RIVM.


textSEO versus GUO