Terug

NIPT vergoeding

Op 1 april 2014 is in Nederland de wetenschappelijke TRIDENT-studie gestart: de “Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing”. Als een zwangere in aanmerking komt voor NIPT, dan krijgt ze deze test vergoed, ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico.

Voor wie is NIPT bedoeld?
Alleen zwangeren die bij de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie kunnen meedoen met de studie naar de invoering van NIPT. Indien er een medische indicatie is voor onderzoek naar trisomie, kan een zwangere direct in aanmerking komen om mee te doen aan de studie. Neem hiervoor contact op met het PND-centrum.

Uitgezonderd van deelname aan de studie zijn zwangeren met een kind met een nekplooi van 3,5 mm of meer en met een meerlingzwangerschap. NIPT is dan geen goed vervolgonderzoek. Zwangeren jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de studie. Dit heeft te maken met het benodigde informed consent voor deelname aan de studie. Als een zwangere niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor NIPT, kan zij in Nederland geen NIPT krijgen, ook niet als ze het zelf betaalt.

Uitslag NIPT
De uitslag volgt gemiddeld na 15 werkdagen (3 weken) na aankomst in het lab en wordt door het laboratorium doorgegeven aan de poli Prenatale Diagnostiek.

Rapportage uitslag
De doktersassistente van de polikliniek Prenatale Diagnostiek neemt dan dezelfde of de volgende dag contact op met de zwangere en geeft per telefoon een niet-afwijkende uitslag door. Afwijkende uitslagen worden door één van de perinatologen of fellows perinatologie doorgegeven
Bij een ongunstige uitslag krijgt de zwangere de uitslag te horen van een gynaecoloog uit het PND-centrum. Heel soms is er een indicatie voor een andere aandoening dan trisomie 21, 18 of 13. Het advies bij een ongunstige NIPT-uitslag is om een vruchtwaterpunctie te laten uitvoeren. Als een zwangere overweegt om de zwangerschap af te breken, is een bevestiging van de uitslag van de NIPT via een vruchtwaterpunctie altijd nodig. De verloskundig zorgverlener van de zwangere krijgt bericht over de uitslag van de NIPT, net zoals bij de uitslagen van invasieve diagnostiek.

Financieel
In 2015 geldt dat een zwangere die in aanmerking komt voor de NIPT, deze test vergoed krijgt, ongeacht haar leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor het eigen risico.
De afspraken over de financiering van de combinatietest, vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn in 2015 veranderd. Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen, ongeacht leeftijd. Dit geldt dus ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder.
Alle zwangeren, ongeacht hun leeftijd, hebben recht op vergoeding van vlokkentest of vruchtwaterpunctie na een verhoogde kans bij de combinatietest.

NIPT consortium >>

meer over NIPT en Trident studie >>