Terug

Aanmelden zorginstelling

Alle zorginstellingen die prentale screening uitvoeren zijn wettelijk verplicht een contract met één van de regionale centra te sluiten voor de counseling en/of de NT-meting en/of de SEO. Als uw instelling nog geen contract heeft, bijvoorbeeld doordat deze recent is opgericht, dient u contact op te nemen met het regionaal centrum dat werkzaam is in uw regio.

Het regionaal centrum zal beoordelen of uw instelling aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Zodra één of meer contracten worden toegekend, zal een door u aangewezen gemachtigde de mogelijkheid krijgen deze na inloggen in Peridos digitaal te accorderen.

Indien een verloskundigepraktijk door een andere verloskundige wordt overgenomen, gaan alle rechten en verplichtingen die op de praktijk rusten, in beginsel over op de nieuwe eigenaar/verloskundige. Dat geldt in ieder geval voor de overeenkomst met het regionaal centrum. De overeenkomst met het regionaal centrum loopt nder.

Aanvraag contract zorginstelling >>