Terug

Combinatietest

Continuiteit

De verwachting is dat het aantal aangevraagde combinatietesten me de invoering van de NIPT vanaf 1 april sterk zal dalen. Vooralsnog verandert er niets in de aanvraag en afhandeling van de combinatietest. Het aantal laboratoria dat de analyses uitvoert zal t.z.t. worden teruggebracht van 7 naar 2. Dit betekent dat sommige regio's in de loop van het jaar overgaan naar een ander laboratorium. U wordt daar tijdig over geinformeerd.