Terug

Herinrichtingsproces Combinatietest

Vanaf 6 november zal de laboratoriumanalyse van alle combinatietesten worden uitgevoerd door Star-SHL in Rotterdam. Alle echocentra die nu met het AMC lab samenwerken krijgen binnenkort een brief met daarin alle informatie en werkafspraken. Tot die tijd kan de combinatietest op de gebruikelijke manier worden aangevraagd.

Om een universele werkwijze te bewerkstelligen zal de labaanvraag en uitslag van de combinatietest uitsluitend nog via Peridos verlopen (vergelijkbaar met de werkwijze van de NIPT). U ziet dan in Peridos een extra knop: Labaanvraag combinatietest toevoegen.
Wanneer er een uitslag klaarstaat ontvangt u een notificatie mail. Voor zwangeren zonder BSN, die niet via Peridos kunnen worden aangevraagd, wordt een alternatief (formulier) aangeboden. De echocentra worden door Star-SHL voorzien van een startvoorraad verzendenveloppen met instructies. en een document met werkafspraken. In onze regio blijft de mogelijkheid om zelf de kansberekening te doen, maar u kunt ook kiezen voor centrale kansberekening. In dat geval krijgt u de volledige kansuitslag gerapporteerd. Tijdens de regiobijeenkomst op 16 oktober zullen wij u hierover verder informeren.

Wat kunt u nu al doen?
- Controleer in Peridos of alle zorgverleners die geheel of gedeeltelijk de combinatietest moeten kunnen aanvragen met de juiste rol (counselor of NT echoscopist) aan uw zorginstelling gekoppeld zijn.
- Download de uitgebreide handleiding voor het aanvragen van de combinatietest via Peridos. Deze is te vinden op www.peridos.nl
- Vul in Peridos bij de gegevens van uw zorginstelling het veld e-mailadres labworkflow combinatietest en de frequentie in (dus hoe vaak u een notificatiemail wilt ontvangen van gereedstaande combinatietest uitslagen).

De daling van het aantal aangevraagde combinatietesten heef ook effect op het aantal NT-metingen dat wordt uitgevoerd. De kwaliteitseis van het minimum aantal NT metingen kan door velen niet meer worden gehaald. In het najaar wordt een besluit genomen, hoe hiermee wordt omgegaan.