Terug

Wie zijn wij?

Stichting Prenatale Screening Regio Amsterdam en omstreken (SPSAO) is opgericht in 2007 en is een van de acht regionale centra die van het Ministerie van VWS een vergunning heeft gekregen voor het faciliteren, borgen en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten. Deze vergunning is gebaseerd op de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO-vergunning).Voor meer informatie over dit bevolkingsonderzoek verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Daarnaast is het Regionaal Centrum verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door de overheid, het RIVM, zijn vastgesteld als leidraad. De stichting kent een bestuur en een bureau en is gehuisvest in het AMC Amsterdam. De stichting SPSAO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 34289424.

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden m.b.t. nieuwe ontwikkelingen, bijscholingen en bijeenkomsten?
Meldt u dan aan via de onderstaande link.

inschrijfformulier mailinglist SPSAO >>