Terug

Presentaties Regiobijeenkomst

18 november 2010

Het ministerie van VWS heeft besloten om de screening op Downsyndroom uit te breiden na advies van de Gezondheidsraad. De aanleiding is dat er bij het onderzoek naar Downsyndroom ook informatie beschikbaar komt over trisomie 13 en 18. Beide aandoeningen zijn chromosoomafwijkingen die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken.

Om diegenen die niet in de gelegendheid waren de bijeenkomst van 18 november bij te wonen te informeren, zijn hieronder de presentaties te downloaden die tijdens deze avond zijn gehouden.


textPresentatie Merel van Maarle18-11-2010

textPresentatie Melanie Engels

textT13/18 Eva Pajkrt