Terug

Peridos

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.
Peridos bevat gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met één van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van Structureel Echoscopish Onderzoeken en NT-metingen. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Doelen van Peridos

• ondersteuning van het primaire proces (de screening)
• verzameling van zorginhoudelijke gegevens
• landelijke evaluatie
• regionale kwaliteitsborging
• contractantenregistratie
• mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek

in het kader van de WBO-vergunning en de overeenkomsten met regionale centra, zijn alle betrokken partijen verplicht om gegevens over de screening op Downsyndroom en het SEO te registreren en te verstrekken.

Website Peridos >>