Terug

Tarieven screening 2017

- counseling 43,62
- combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 167,87
- combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 102,24
- SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 164,92
- SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 146,67

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest bedraagt in 2017: 175,00. Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief.

Voor 2017 is het SEO opslagtarief vastgesteld op euro: 18,25

Uitvoerders van prenatale screeningsverrichtingen zijn declaratiegerechtigd wanneer men een contract heeft met een WBO-vergunninghouder: het regionaal centrum Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.